CAEN Rev. 2

 

SECŢIUNEA A - AGRICULTURĂ, SILVICULTURĂ ŞI PESCUIT

SECŢIUNEA B - INDUSTRIA EXTRACTIVĂ

SECŢIUNEA C - INDUSTRIA PRELUCRĂTOARE

SECŢIUNEA D - PRODUCŢIA ŞI FURNIZAREA DE ENERGIE ELECTRICĂ ŞI TERMICĂ, GAZE, APĂ CALDĂ ŞI AER CONDIŢIONAT

SECŢIUNEA E -  DISTRIBUŢIA APEI;  SALUBRITATE, GESTIONAREA DEŞEURILOR, ACTIVITĂŢI DE DECONTAMINARE

SECŢIUNEA F - CONSTRUCŢII

SECŢIUNEA G - COMERŢ CU RIDICATA ŞI CU AMĂNUNTUL; REPARAREA AUTOVEHICULELOR ŞI MOTOCICLETELOR

SECŢIUNEA H - TRANSPORT ŞI DEPOZITARE

SECŢIUNEA I - HOTELURI ŞI RESTAURANTE

SECŢIUNEA J - INFORMAŢII ŞI COMUNICAŢII

SECŢIUNEA K - INTERMEDIERI FINANCIARE ŞI ASIGURARI

SECŢIUNEA L - TRANZACŢII IMOBILIARE

SECŢIUNEA M - ACTIVITĂŢI PROFESIONALE, ŞTIINŢIFICE ŞI TEHNICE

SECŢIUNEA N - ACTIVITĂŢI DE SERVICII ADMINISTRATIVE ŞI ACTIVITĂŢI DE SERVICII SUPORT

SECŢIUNEA O -ADMINISTRAŢIE PUBLICĂ ŞI APĂRARE; ASIGURĂRI SOCIALE DIN SISTEMUL PUBLIC

SECŢIUNEA P - ÎNVĂŢĂMÂNT

SECŢIUNEA Q - SĂNĂTATE ŞI ASISTENŢĂ SOCIALĂ

SECŢIUNEA R - ACTIVITĂŢI DE SPECTACOLE, CULTURALE ŞI RECREATIVE

SECŢIUNEA S - ALTE ACTIVITĂŢI DE SERVICII

SECŢIUNEA T – ACTIVITĂŢI ALE GOSPODĂRIILOR PRIVATE ÎN CALITATE DE ANGAJATOR DE PERSONAL CASNIC; ACTIVITĂŢI ALE GOSPODĂRIILOR PRIVATE DE PRODUCERE DE BUNURI ŞI SERVICII DESTINATE CONSUMULUI PROPRIU

SECŢIUNEA U - ACTIVITĂŢI ALE ORGANIZAŢIILOR ŞI ORGANISMELOR  EXTRATERITORIALE

 

 

 

 

n.c.a. : neclasificate altundeva

* parte din

 

Diviziune

Grupă

Clasă

CAEN Rev.2

CAEN Rev. 1

ISIC
Rev. 4

 

 

 

SECŢIUNEA A - AGRICULTURĂ, SILVICULTURĂ ŞI PESCUIT

 

 Top↑

 

 

 

 

 

 

01

 

 

Agricultură, vânătoare şi servicii anexe

 

 

 

 

 

 

 

 

 

011

 

Cultivarea plantelor nepermanente

 

 

 

 

0111

Cultivarea cerealelor (exclusiv orez), plantelor leguminoase şi a plantelor producătoare de seminţe oleaginoase

0111*

0112*

0111

 

 

0112

Cultivarea orezului

0111*

0112

 

 

0113

Cultivarea legumelor şi a pepenilor, a rădăcinoaselor şi tuberculilor

0111* 0112*

0113

 

 

0114

Cultivarea trestiei de zahăr

0111*

0114

 

 

0115

Cultivarea tutunului

0111*

0115

 

 

0116

Cultivarea plantelor pentru fibre textile

0111*

0116

 

 

0119

Cultivarea altor plante din culturi nepermanente

0111* 0112*

0119

 

 

 

 

 

 

 

012

 

Cultivarea plantelor din culturi permanente

 

 

 

 

0121

Cultivarea strugurilor

0113*

0121

 

 

0122

Cultivarea fructelor tropicale şi subtropicale

0113*

0122

 

 

0123

Cultivarea fructelor citrice

0113*

0123

 

 

0124

Cultivarea fructelor seminţoase şi sâmburoase

0113*

0124

 

 

0125

Cultivarea fructelor arbuştilor fructiferi, căpşunilor, nuciferilor şi a altor pomi fructiferi

0112*

0113*

0125

 

 

0126

Cultivarea fructelor oleaginoase

0111*

0113*

0126

 

 

0127

Cultivarea plantelor pentru prepararea băuturilor

0113*

0127

 

 

0128

Cultivarea condimentelor, plantelor aromatice, medicinale şi a plantelor de uz farmaceutic

0111* 0112* 0113*

0128

 

 

0129

Cultivarea altor plante permanente

0111* 0201*

0129

 

 

 

 

 

 

 

013

 

Cultivarea plantelor pentru înmulţire

 

 

 

 

0130

Cultivarea plantelor pentru înmulţire

0112*

0130

 

 

 

 

 

 

 

014

 

Creşterea animalelor

 

 

 

 

0141

Creşterea bovinelor de lapte

0121*

0141*

 

 

0142

Creşterea altor bovine

0121*

0141*

 

 

0143

Creşterea cailor şi a altor cabaline

0122*

0142

 

 

0144

Creşterea cămilelor şi a camelidelor

0125*

0143

 

 

0145

Creşterea ovinelor şi caprinelor

0122*

0144

 

 

0146

Creşterea porcinelor

0123

0145

 

 

0147

Creşterea păsărilor

0124

0146

 

 

0149

Creşterea altor animale

0122*

0125*

0149

 

 

 

 

 

 

 

015

 

Activităţi în ferme mixte (cultura vegetală combinată cu creşterea animalelor)

 

 

 

 

0150

Activităţi în ferme mixte (cultura vegetală combinată cu creşterea animalelor)

0130

0150

 

 

 

 

 

 

 

016

 

Activităţi auxiliare agriculturii şi activităţi după recoltare

 

 

 

 

0161

Activităţi auxiliare pentru producţia vegetală

0141*

0161

 

 

0162

Activităţi auxiliare pentru creşterea animalelor

0142

9272*

0162

 

 

0163

Activităţi după recoltare

0141* 0111* 0113*

0163

 

 

0164

Pregătirea seminţelor

0111* 0112* 0113*

0141*

0164

 

 

 

 

 

 

 

017

 

Vânătoare, capturarea cu capcane a vânatului şi activităţi de servicii anexe vânătorii

 

 

 

 

0170

Vânătoare, capturarea cu capcane a vânatului şi activităţi de servicii anexe vânătorii

0150*

0170

 

 

 

 

 

 

02

 

 

Silvicultură şi exploatare forestieră

 

 Top↑

 

 

 

 

 

 

 

021

 

Silvicultură şi alte activităţi forestiere

 

 

 

 

0210

Silvicultură şi alte activităţi forestiere

0112*

0201*

0210

 

 

 

 

 

 

 

022

 

Exploatarea forestieră

 

 

 

 

0220

Exploatarea forestieră

0201*

0220

 

 

 

 

 

 

 

023

 

Colectarea produselor forestiere nelemnoase din flora spontană

 

 

 

 

0230

Colectarea produselor forestiere nelemnoase din flora spontană

0112* 0113* 0201*

0230

 

 

 

 

 

 

 

024

 

Activităţi de servicii anexe silviculturii

 

 

 

 

0240

Activităţi de servicii anexe silviculturii

0202

7414*

0240

 

 

 

 

 

 

03

 

 

Pescuitul şi acvacultura

 

 Top↑

 

 

 

 

 

 

 

031

 

Pescuitul

 

 

 

 

0311

Pescuitul maritim

0501*

0311

 

 

0312

Pescuitul în ape dulci

0501*

0312

 

 

 

 

 

 

 

032

 

Acvacultura

 

 

 

 

0321

Acvacultura  maritimă

0502*

0321

 

 

0322

Acvacultura în ape dulci

0502* 0125*

0322

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

SECŢIUNEA B - INDUSTRIA EXTRACTIVĂ

 

 Top↑

 

 

 

 

 

 

05

 

 

Extracţia cărbunelui superior şi inferior

 

 

 

 

 

 

 

 

 

051

 

Extracţia cărbunelui superior (PCS=>23865 kJ/kg)

 

 

 

 

0510

Extracţia cărbunelui superior (PCS=>23865 kJ/kg)

1010*

0510

 

 

 

 

 

 

 

052

 

Extracţia cărbunelui inferior (PCS<23865 kJ/kg)

 

 

 

 

0520

Extracţia cărbunelui inferior (PCS<23865 kJ/kg)

1020*

0520

 

 

 

 

 

 

06

 

 

Extracţia petrolului brut şi a gazelor naturale

 

 Top↑

 

 

 

 

 

 

 

061

 

Extracţia petrolului brut

 

 

 

 

0610

Extracţia petrolului brut

1110*

0610

 

 

 

 

 

 

 

062

 

Extracţia gazelor naturale

 

 

 

 

0620

Extracţia gazelor naturale

1110*

0620

 

 

 

 

 

 

07

 

 

Extracţia minereurilor metalifere

 

 Top↑

 

 

 

 

 

 

 

071

 

Extracţia minereurilor feroase

 

 

 

 

0710

Extracţia minereurilor feroase

1310*

0710

 

 

 

 

 

 

 

072

 

Extracţia minereurilor metalifere neferoase

 

 

 

 

0721

Extracţia minereurilor de uraniu şi toriu

1200*

0721

 

 

0729

Extracţia altor minereuri metalifere neferoase

1320*

0729

 

 

 

 

 

 

08

 

 

Alte activităţi extractive

 

 Top↑

 

 

 

 

 

 

 

081

 

Extracţia pietrei, nisipului şi argilei

 

 

 

 

0811

Extracţia pietrei ornamentale şi a pietrei pentru construcţii, extracţia pietrei calcaroase, ghipsului, cretei şi a ardeziei

1411* 1412* 1413*

0810*

 

 

0812

Extracţia pietrişului şi nisipului; extracţia argilei şi caolinului

1421* 1422*

0810*

 

 

 

 

 

 

 

089

 

Alte activităţi extractive n.c.a.

 

 

 

 

0891

Extracţia mineralelor pentru industria chimică şi a îngrăşămintelor naturale

1430*

0891

 

 

0892

Extracţia turbei

1030*

0892

 

 

0893

Extracţia sării

1440*

0893

 

 

0899

Alte activităţi extractive n.c.a.

1450*

0899

 

 

 

 

 

 

09

 

 

Activităţi de servicii anexe extracţiei

 

 Top↑

 

 

 

 

 

 

 

091

 

Activităţi de servicii anexe extracţiei petrolului brut şi gazelor naturale

 

 

 

 

0910

Activităţi de servicii anexe extracţiei petrolului brut şi gazelor naturale

1120

1110*

0910

 

 

 

 

 

 

 

099

 

Activităţi de servicii anexe pentru extracţia mineralelor

 

 

 

 

0990

Activităţi de servicii anexe pentru extracţia mineralelor

1010* 1020* 1030* 1200* 1310* 1320* 1411* 1412* 1413* 1421* 1422* 1430* 1440* 1450*

0990

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

SECŢIUNEA C - INDUSTRIA PRELUCRĂTOARE

 

 Top↑

 

 

 

 

 

 

10

 

 

Industria alimentară

 

 

 

 

 

 

 

 

 

101

 

Producţia, prelucrarea şi conservarea cărnii şi a produselor din carne

 

 

 

 

1011

Prelucrarea şi conservarea cărnii

1511

1512*

1010*

 

 

1012

Prelucrarea şi conservarea cărnii de pasăre

1512*

1010*

 

 

1013

Fabricarea produselor din carne (inclusiv din carne de pasăre)

1513*

1010*

 

 

 

 

 

 

 

102

 

Prelucrarea şi conservarea peştelui, crustaceelor şi moluştelor

 

 

 

 

1020

Prelucrarea şi conservarea peştelui, crustaceelor şi moluştelor

1520*

1020

 

 

 

 

 

 

 

103

 

Prelucrarea şi conservarea fructelor şi legumelor

 

 

 

 

1031

Prelucrarea şi conservarea cartofilor

1531

1030*

 

 

1032

Fabricarea sucurilor de fructe şi legume

1532

1030*

 

 

1039

Prelucrarea şi conservarea fructelor şi legumelor n.c.a.

0141*

1533*

5131*

1030*

 

 

 

 

 

 

 

104

 

Fabricarea uleiurilor şi a grăsimilor vegetale şi animale

 

 

 

 

1041

Fabricarea uleiurilor şi grăsimilor

1541

1542 0113*

1040*

 

 

1042

Fabricarea margarinei şi a altor produse comestibile similare

1543

1040*

 

 

 

 

 

 

 

105

 

Fabricarea produselor lactate

 

 

 

 

1051

Fabricarea produselor lactate şi a brânzeturilor

1551

1050*

 

 

1052

Fabricarea îngheţatei

1552

1050*

 

 

 

 

 

 

 

106

 

Fabricarea produselor de morărit, a amidonului şi produselor din amidon

 

 

 

 

1061

Fabricarea produselor de morărit

1561

1061

 

 

1062

Fabricarea amidonului şi a produselor din amidon

1562*

1062

 

 

 

 

 

 

 

107

 

Fabricarea produselor de brutărie şi a produselor făinoase

 

 

 

 

1071

Fabricarea pâinii; fabricarea prăjiturilor şi a produselor proaspete de patiserie

1581*

1071*

 

 

1072

Fabricarea biscuiţilor şi pişcoturilor; fabricarea prăjiturilor şi a  produselor conservate de patiserie

1582

1071*

 

 

1073

Fabricarea macaroanelor, tăiţeilor, cuş-cuş-ului şi a altor produse făinoase similare

1585*

1074

 

 

 

 

 

 

 

108

 

Fabricarea altor produse alimentare

 

 

 

 

1081

Fabricarea zahărului

1583

1072

 

 

1082

Fabricarea produselor din cacao, a ciocolatei  şi a produselor zaharoase

1584

1073

 

 

1083

Prelucrarea ceaiului şi cafelei

1586

1079*

 

 

1084

Fabricarea condimentelor şi ingredientelor

1587 1440*

1079*

 

 

1085

Fabricarea de mâncărururi preparate

1513* 1520* 1533*

1581*

1585*

1075

 

 

1086

Fabricarea preparatelor alimentare omogenizate şi alimentelor dietetice

1588

1079*

 

 

1089

Fabricarea altor produse alimentare n.c.a.

1513*

1589

1562*

1581*

1079*

 

 

 

 

 

 

 

109

 

Fabricarea preparatelor pentru hrana animalelor

 

 

 

 

1091

Fabricarea preparatelor pentru hrana animalelor de fermă

1571

1080*

 

 

1092

Fabricarea preparatelor pentru hrana animalelor de companie

1572

1080*

 

 

 

 

 

 

11

 

 

Fabricarea băuturilor

 

 Top↑

 

 

 

 

 

 

 

110

 

Fabricarea băuturilor

 

 

 

 

1101

Distilarea, rafinarea şi mixarea băuturilor alcoolice

1591 1592* 5134*

1101

 

 

1102

Fabricarea vinurilor din struguri

0113*

1593

5134*

1102*

 

 

1103

Fabricarea cidrului şi a altor vinuri din fructe

1594

1102*

 

 

1104

Fabricarea altor băuturi nedistilate, obţinute prin fermentare

1595

1102*

 

 

1105

Fabricarea berii

1596

1103*

 

 

1106

Fabricarea malţului

1597

1103*

 

 

1107

Producţia de băuturi răcoritoare nealcoolice; producţia de ape minerale şi alte ape îmbuteliate

1598

 

1104

 

 

 

 

 

 

12

 

 

Fabricarea produselor din tutun

 

 Top↑

 

 

 

 

 

 

 

120

 

Fabricarea produselor din tutun

 

 

 

 

1200

Fabricarea produselor din tutun

1600

1200

 

 

 

 

 

 

13

 

 

Fabricarea produselor textile

 

 Top↑

 

 

 

 

 

 

 

131

 

Pregătirea fibrelor şi filarea fibrelor textile

 

 

 

 

1310

Pregătirea fibrelor şi filarea fibrelor textile

1711

1712

1713

1714

1715

1716

1717

1311

 

 

 

 

 

 

 

132

 

Producţia de ţesături

 

 

 

 

1320

Producţia de ţesături

1721

1722

1723

1724

1725 1830*

1312

 

 

 

 

 

 

 

133

 

Finisarea materialelor textile

 

 

 

 

1330

Finisarea materialelor textile

1730

5271*

1313

 

 

 

 

 

 

 

139

 

Fabricarea altor articole textile

 

 

 

 

1391

Fabricarea de metraje prin tricotare sau croşetare

1760

1830*

1391

 

 

1392

Fabricarea de articole confecţionate din textile (cu excepţia îmbrăcămintei şi lenjeriei de corp)

1740*

1392

 

 

1393

Fabricarea de covoare şi mochete

1751

1393

 

 

1394

Fabricarea de odgoane, frânghii, sfori şi plase

1752*

1394

 

 

1395

Fabricarea de textile neţesute şi articole din acestea, cu excepţia confecţiilor de îmbrăcăminte

1753

1399*

 

 

1396

Fabricarea de articole tehnice şi industriale din textile

1754*

1399*

 

 

1399

Fabricarea altor articole textile n.c.a.

1754* 3663*

1399*

 

 

 

 

 

 

14

 

 

Fabricarea articolelor de îmbrăcăminte

 

 Top↑

 

 

 

 

 

 

 

141

 

Fabricarea articolelor de îmbrăcăminte, cu excepţia articolelor din blană

 

 

 

 

1411

Fabricarea articolelor de îmbrăcăminte din piele

1810*

1410*

 

 

1412

Fabricarea de articole de îmbrăcăminte pentru lucru

1821

1410*

 

 

1413

Fabricarea altor articole de îmbrăcăminte (exclusiv lenjeria de corp)

1822

1410*

 

 

1414

Fabricarea de articole de lenjerie de corp

1823

1410*

 

 

1419

Fabricarea altor articole de îmbrăcăminte şi accesorii n.c.a.

1771* 1824*

1410*

 

 

 

 

 

 

 

142

 

Fabricarea articolelor din blană

 

 

 

 

1420

Fabricarea articolelor din blană

1830*

1420

 

 

 

 

 

 

 

143

 

Fabricarea articolelor de îmbrăcăminte prin tricotare sau croşetare

 

 

 

 

1431

Fabricarea prin tricotare sau croşetare a ciorapilor şi articolelor de galanterie

1771*

1430*

 

 

1439

Fabricarea prin tricotare sau croşetare a altor articole de îmbrăcăminte

1772

1430*

 

 

 

 

 

 

15

 

 

Tăbăcirea şi finisarea pieilor; fabricarea articolelor de voiaj şi marochinărie, harnaşamentelor şi încălţămintei; prepararea şi vopsirea blănurilor

 

 Top↑

 

 

 

 

 

 

 

151

 

Tăbăcirea şi finisarea pieilor; fabricarea articolelor de voiaj şi marochinărie şi a articolelor de harnaşament; prepararea şi vopsirea blănurilor

 

 

 

 

1511

Tăbăcirea şi finisarea pieilor; prepararea şi vopsirea blănurilor

1910 1830*

1511

 

 

1512

Fabricarea articolelor de voiaj şi marochinărie şi a articolelor de harnaşament

1920* 3663*

1512

 

 

 

 

 

 

 

152

 

Fabricarea încălţămintei

 

 

 

 

1520

Fabricarea încălţămintei

1930*

1520

 

 

 

 

 

 

16

 

 

Prelucrarea lemnului, fabricarea  produselor din lemn şi plută, cu excepţia mobilei; fabricarea articolelor din paie şi din alte materiale vegetale împletite

 

 Top↑

 

 

 

 

 

 

 

161

 

Tăierea şi rindeluirea lemnului

 

 

 

 

1610

Tăierea şi rindeluirea lemnului

2010

1610

 

 

 

 

 

 

 

162

 

Fabricarea  produselor din lemn, plută,  paie şi din alte materiale vegetale

 

 

 

 

1621

Fabricarea de  furnire şi a  panourilor din lemn

2020

1621

 

 

1622

Fabricarea parchetului asamblat în panouri

2030*

1622*

 

 

1623

Fabricarea altor elemente de dulgherie şi tâmplărie, pentru construcţii

2030*

1622*

 

 

1624

Fabricarea ambalajelor din lemn

2040*

1623

 

 

1629

Fabricarea altor produse din lemn; fabricarea articolelor din plută, paie şi din alte materiale vegetale împletite

1930*

2051* 2052* 3663*

1629

 

 

 

 

 

 

17

 

 

Fabricarea hârtiei şi a produselor din hârtie

 

 Top↑

 

 

 

 

 

 

 

171

 

Fabricarea celulozei, hârtiei şi cartonului

 

 

 

 

1711

Fabricarea celulozei

2111

1701*

 

 

1712

Fabricarea hârtiei şi cartonului

2112

1701*

 

 

 

 

 

 

 

172

 

Fabricarea articolelor din hârtie şi carton

 

 

 

 

1721

Fabricarea hârtiei şi cartonului ondulat şi a ambalajelor din hârtie şi carton

2121

1702

 

 

1722

Fabricarea produselor de uz gospodăresc şi sanitar, din hârtie sau carton

1754*

2122*

1709*

 

 

1723

Fabricarea articolelor de papetărie

2123

2222*

1709*

 

 

1724

Fabricarea tapetului

2124

1709*

 

 

1729

Fabricarea altor articole din hârtie şi carton n.c.a.

2125* 3663*

1709*

 

 

 

 

 

 

18

 

 

Tipărire şi reproducerea pe suporţi a înregistrărilor

 

 Top↑

 

 

 

 

 

 

 

181

 

Tipărire şi activităţi de servicii conexe tipăririi

 

 

 

 

1811

Tipărirea ziarelor

2221

1811*

 

 

1812

Alte activităţi de tipărire n.c.a.

2222* 2122* 2125*

1811*

 

 

1813

Servicii pregătitoare pentru pretipărire

2224

2225

1812*

 

 

1814

Legătorie şi servicii conexe

2223

1812*

 

 

 

 

 

 

 

182

 

Reproducerea  înregistrărilor

 

 

 

 

1820

Reproducerea  înregistrărilor

2231

2232

2233

1820

 

 

 

 

 

 

19

 

 

Fabricarea produselor de cocserie şi a produselor obţinute din prelucrarea ţiţeiului

 

 Top↑

 

 

 

 

 

 

 

191

 

Fabricarea produselor de cocserie

 

 

 

 

1910

Fabricarea produselor de cocserie

2310 2414*

1910

 

 

 

 

 

 

 

192

 

Fabricarea produselor obţinute din prelucrarea ţiţeiului

 

 

 

 

1920

Fabricarea produselor obţinute din prelucrarea ţiţeiului

2320 1010* 1020*

1030*

1920

 

 

 

 

 

 

20

 

 

Fabricarea substanţelor şi a produselor chimice

 

 Top↑

 

 

 

 

 

 

 

201

 

Fabricarea produselor chimice de bază, a îngrăşămintelor şi produselor azotoase; fabricarea materialelor plastice şi a cauciucului sintetic, în forme primare

 

 

 

 

2011

Fabricarea gazelor industriale

2411

2011*

 

 

2012

Fabricarea coloranţilor şi a pigmenţilor

2412

2011*

 

 

2013

Fabricarea altor produse chimice anorganice, de bază

2413 2330*

2011*

 

 

2014

Fabricarea altor produse chimice organice, de bază

2414* 1592*

2011*

 

 

2015

Fabricarea îngrăşămintelor şi produselor azotoase

2415

2012

 

 

2016

Fabricarea materialelor plastice în forme primare

2416

2013*

 

 

2017

Fabricarea cauciucului sintetic în forme primare

2417

2013*

 

 

 

 

 

 

 

202

 

Fabricarea pesticidelor şi a altor produse agrochimice

 

 

 

 

2020

Fabricarea pesticidelor şi a altor produse agrochimice

2420

2021

 

 

 

 

 

 

 

203

 

Fabricarea vopselelor, lacurilor, cernelii tipografice şi masticurilor

 

 

 

 

2030

Fabricarea vopselelor, lacurilor, cernelii tipografice şi masticurilor

2430

2022

 

 

 

 

 

 

 

204

 

Fabricarea săpunurilor, detergenţilor şi a produselor de întreţinere, cosmetice şi de parfumerie

 

 

 

 

2041

Fabricarea săpunurilor, detergenţilor şi a produselor de întreţinere

2451*

2023*

 

 

2042

Fabricarea parfumurilor şi a produselor cosmetice (de toaletă)

2452

2451*

2023*

 

 

 

 

 

 

 

205

 

Fabricarea altor produse chimice

 

 

 

 

2051

Fabricarea explozivilor

2461 3663*

2029*

 

 

2052

Fabricarea cleiurilor

2462*

2029*

 

 

2053

Fabricarea uleiurilor esenţiale

2463

2029*

 

 

2059

Fabricarea altor produse chimice n.c.a.

2462* 2464 2466*

2029*

 

 

 

 

 

 

 

206

 

Fabricarea fibrelor sintetice şi artificiale

 

 

 

 

2060

Fabricarea fibrelor sintetice şi artificiale

2470

2030

 

 

 

 

 

 

21

 

 

Fabricarea produselor farmaceutice de bază şi a preparatelor farmaceutice

 

 Top↑

 

 

 

 

 

 

 

211

 

Fabricarea produselor farmaceutice de bază

 

 

 

 

2110

Fabricarea produselor farmaceutice de bază

2441

2100*

 

 

 

 

 

 

 

212

 

Fabricarea preparatelor farmaceutice

 

 

 

 

2120

Fabricarea preparatelor farmaceutice

2442* 2330*

2100*

 

 

 

 

 

 

22

 

 

Fabricarea produselor din cauciuc şi mase plastice

 

 Top↑

 

 

 

 

 

 

 

221

 

Fabricarea articolelor din cauciuc

 

 

 

 

2211

Fabricarea anvelopelor şi a camerelor de aer; reşaparea şi refacerea anvelopelor

2511

2512

2211

 

 

2219

Fabricarea altor produse din cauciuc

2513* 1930* 3663*

2219

 

 

 

 

 

 

 

222

 

Fabricarea articolelor din material plastic

 

 

 

 

2221

Fabricarea plăcilor, foliilor, tuburilor şi profilelor din material plastic

2521*

2220*

 

 

2222

Fabricarea articolelor de ambalaj din material plastic

2522

2220*

 

 

2223

Fabricarea articolelor din material plastic pentru construcţii

2523*

3663*

2220*

 

 

2229

Fabricarea altor produse din material plastic

2524* 1930* 3663*

2220*

 

 

 

 

 

 

23

 

 

Fabricarea altor produse din minerale nemetalice

 

 Top↑

 

 

 

 

 

 

 

231

 

Fabricarea sticlei şi a articolelor din sticlă

 

 

 

 

2311

Fabricarea sticlei plate

2611

2310*

 

 

2312

Prelucrarea şi fasonarea sticlei plate

2612

2310*

 

 

2313

Fabricarea articolelor din sticlă

2613

2310*

 

 

2314

Fabricarea fibrelor din sticlă

2614

2310*

 

 

2319

Fabricarea de sticlărie tehnică

2615*

2310*

 

 

 

 

 

 

 

232

 

Fabricarea de produse refractare

 

 

 

 

2320

Fabricarea de produse refractare

2626

2391

 

 

 

 

 

 

 

233

 

Fabricarea materialelelor de construcţii din argilă

 

 

 

 

2331

Fabricarea plăcilor şi dalelor din ceramică

2630

2392*

 

 

2332

Fabricarea cărămizilor, ţiglelor şi altor produse pentru construcţii, din argilă arsă

2640*

2392*

 

 

 

 

 

 

 

234

 

Fabricarea altor articole din ceramică şi porţelan

 

 

 

 

2341

Fabricarea articolelor ceramice pentru uz gospodăresc şi ornamental

2621

2393*

 

 

2342

Fabricarea de obiecte sanitare din ceramică

2622

2393*

 

 

2343

Fabricarea izolatorilor şi pieselor izolante din ceramică

2623

2393*

 

 

2344

Fabricarea altor produse tehnice din ceramică

2624

3162*

2393*

 

 

2349

Fabricarea altor produse ceramice n.c.a.

2625

2393*

 

 

 

 

 

 

 

235

 

Fabricarea cimentului, varului şi ipsosului

 

 

 

 

2351

Fabricarea cimentului

2651

2394*

 

 

2352

Fabricarea varului şi ipsosului

2652

2653

2394*

 

 

 

 

 

 

 

236

 

Fabricarea articolelor din beton, ciment şi ipsos

 

 

 

 

2361

Fabricarea produselor din beton pentru construcţii

2661

2395*

 

 

2362

Fabricarea produselor din ipsos pentru construcţii

2662

2395*

 

 

2363

Fabricarea betonului

2663

2395*

 

 

2364

Fabricarea mortarului

2664

2395*

 

 

2365

Fabricarea produselor din azbociment

2665

2395*

 

 

2369

Fabricarea altor articole din beton, ciment şi ipsos

2666

2395*

 

 

 

 

 

 

 

237

 

Tăierea, fasonarea şi finisarea pietrei

 

 

 

 

2370

Tăierea, fasonarea şi finisarea pietrei

2670

2396

 

 

 

 

 

 

 

239

 

Fabricarea produselor abrazive şi a altor produse din minerale nemetalice n.c.a.

 

 

 

 

2391

Fabricarea de produse abrazive

2681*

2399*

 

 

2399

Fabricarea altor produse din minerale nemetalice, n.c.a.

2682

2399*

 

 

 

 

 

 

24

 

 

Industria metalurgică

 

 Top↑

 

 

 

 

 

 

 

241

 

Producţia de metale feroase sub forme primare şi de feroaliaje

 

 

 

 

2410

Producţia de metale feroase sub forme primare şi de feroaliaje

2710

2410*

 

 

 

 

 

 

 

242

 

Producţia de tuburi, ţevi, profile tubulare şi accesorii pentru acestea, din oţel

 

 

 

 

2420

Producţia de tuburi, ţevi, profile tubulare şi accesorii pentru acestea, din oţel

2722

2410*

 

 

 

 

 

 

 

243

 

Fabricarea altor produse prin prelucrarea primară a oţelului

 

 

 

 

2431

Tragere la rece a barelor

2731

2410*

 

 

2432

Laminare la rece a benzilor înguste

2732

2410*

 

 

2433

Producţia de profile obţinute la rece

2733

2811*

2410*

 

 

2434

Trefilarea firelor la rece

2734

2410*

 

 

 

 

 

 

 

244

 

Producţia metalelor preţioase şi a altor metale neferoase

 

 

 

 

2441

Producţia metalelor preţioase

2741

2420*

 

 

2442

Metalurgia aluminiului

2742

2420*

 

 

2443

Producţia plumbului, zincului şi cositorului

2743

2420*

 

 

2444

Metalurgia cuprului

2744

2420*

 

 

2445

Producţia altor metale neferoase

2745

2420*

 

 

2446

Prelucrarea combustibililor nucleari

2330*

2420*

 

 

 

 

 

 

 

245

 

Turnarea metalelor

 

 

 

 

2451

Turnarea fontei

2721

2751

2431*

 

 

2452

Turnarea oţelului

2752

2431*

 

 

2453

Turnarea metalelor neferoase uşoare

2753

2432*

 

 

2454

Turnarea altor metale neferoase

2754

2432*

 

 

 

 

 

 

25

 

 

Industria construcţiilor metalice şi a produselor din metal, exclusiv maşini, utilaje şi instalaţii

 

 Top↑

 

 

 

 

 

 

 

251

 

Fabricarea de construcţii metalice

 

 

 

 

2511

Fabricarea de construcţii metalice şi părţi componente ale structurilor metalice

2811*

2511*

 

 

2512

Fabricarea de uşi şi ferestre din metal

2812*

2511*

 

 

 

 

 

 

 

252

 

Producţia de rezervoare, cisterne şi containere metalice; producţia de radiatoare şi cazane pentru încălzire centrală

 

 

 

 

2521

Producţia de radiatoare şi cazane pentru încălzire centrală

2822*

2512*

 

 

2529

Producţia de rezervoare, cisterne şi containere metalice

2821*

2512*

 

 

 

 

 

 

 

253

 

Producţia generatoarelor de aburi (cu excepţia cazanelor pentru încălzire centrală)

 

 

 

 

2530

Producţia generatoarelor de aburi (cu excepţia cazanelor pentru încălzire centrală)

2830*

2513

 

 

 

 

 

 

 

254

 

Fabricarea armamentului şi muniţiei

 

 

 

 

2540

Fabricarea armamentului şi muniţiei

2960*

2520

 

 

 

 

 

 

 

255

 

Fabricarea produselor metalice obţinute prin deformare plastică; metalurgia pulberilor

 

 

 

 

2550

Fabricarea produselor metalice obţinute prin deformare plastică; metalurgia pulberilor

2840

2591

 

 

 

 

 

 

 

256

 

Tratarea şi acoperirea metalelor; operaţiuni de mecanică generală pe bază de plată sau contract

 

 

 

 

2561

Tratarea şi acoperirea metalelor

2851

2592*

 

 

2562

Operaţiuni de mecanică generală

2852

2592*

 

 

 

 

 

 

 

257

 

Producţia de unelte şi articole de fierărie

 

 

 

 

2571

Fabricarea produselor de tăiat

2861* 2875*

2593*

 

 

2572

Fabricarea articolelor de feronerie

2863*

2593*

 

 

2573

Fabricarea uneltelor

2862*

2956*

2593*

 

 

 

 

 

 

 

259

 

Fabricarea altor produse prelucrate din metal

 

 

 

 

2591

Fabricarea de recipienţi, containere şi alte produse similare din oţel

2871*

2599*

 

 

2592

Fabricarea ambalajelor uşoare din metal

2872

2599*

 

 

2593

Fabricarea articolelor din fire metalice; fabricarea de lanţuri şi arcuri

2873 2874*

2599*

 

 

2594

Fabricarea de şuruburi, buloane şi alte articole filetate; fabricarea de nituri şi şaibe

2874*

2599*

 

 

2599

Fabricarea altor articole din metal n.c.a.

2875* 3162* 3663*

2599*

 

 

 

 

 

 

26

 

 

Fabricarea calculatoarelor şi a produselor electronice şi optice

 

 Top↑

 

 

 

 

 

 

 

261

 

Fabricarea componentelor electronice

 

 

 

 

2611

Fabricarea subansamblurilor electronice (module)

2466* 3110* 3120* 3130* 3210* 3230*

2610*

 

 

2612

Fabricarea altor componente electronice

3210*

2610*

 

 

 

 

 

 

 

262

 

Fabricarea calculatoarelor şi a echipamentelor periferice

 

 

 

 

2620

Fabricarea calculatoarelor şi a echipamentelor periferice 

3002*

3230*

2620

 

 

 

 

 

 

 

263

 

Fabricarea echipamentelor de comunicaţii

 

 

 

 

2630

Fabricarea echipamentelor de comunicaţii

3220* 3230* 3162* 3320*

2630

 

 

 

 

 

 

 

264

 

Fabricarea produselor electronice de larg consum

 

 

 

 

2640

Fabricarea produselor electronice de larg consum

3230*

3650*

2640

 

 

 

 

 

 

 

265

 

Fabricarea de echipamente de măsură, verificare, control şi navigaţie; producţia de ceasuri

 

 

 

 

 

2651

Fabricarea de instrumente şi dispozitive pentru măsură, verificare, control, navigaţie

3162* 3320*

2651*

 

 

2652

Producţia de ceasuri

3350*

2652

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

266

 

Fabricarea de echipamente pentru radiologie, electrodiagnostic şi electroterapie

 

 

 

 

2660

Fabricarea de echipamente pentru radiologie, electrodiagnostic şi electroterapie

3310*

2660

 

 

 

 

 

 

 

267

 

Fabricarea de instrumente optice şi echipamente fotografice

 

 

 

 

2670

Fabricarea de instrumente optice şi echipamente fotografice

3340* 3320*

3230*

2670